Thursday, March 23, 2023

Monitorizeaza-ti Sanatatea

Image by Silvia from Pixabay 

RO/ EN: Trebuie sa ai grija de sănătatea ta și sa fii atent la semnalele pe care ți le da corpul tău. Eu țin un jurnal al tuturor semnalelor, rănirilor pe care le pățesc. Îți poți face și tu unul fie digital, să completezi într-un document word fie, dacă preferi să îl tipărești și să completezi pe hârtie. Avantajul la digital este că poți căuta mai rapid în arhiva de înscrieri. 

Are beneficiul ca:

+ vezi de câte ori te rănești din proprie vină, gen te tai cu cuțitul când pregătești mâncarea, te lovesti la picior de coltul patului etc. 

+ te poate te face și mai atent cât să nu te rănești. Vezi și articolul Algoritm de Responsabilizare Umana. Eu am observat o mică rărire a micilor incidente casnice de când le țin evidența.

+ te face mai atent, ții evidenta semnalelor interne, te-a durut în acel loc repetat? e a treia zi când faci febra? interesează-te pe net dacă simptomele sunt suficient de grave sa trebuiască consult medical sau spune-i și medicului de familie și vezi ce îți recomandă și dânsul/ dânsa. Nu trece cu vederea semnele corpului, nu devii ipohondru ci mai grijuliu.  De ex. eu aveam buzele cu pete negre si niste pete rosii pe picioare, le-am observat, i-am zis tatalui meu care are ceva experienta medicala, dar nu e medic, a zis ca posibil nu e nimic, am fost întâmplator la dentist, dentista a zis ca sa merg la dermatolog ca nu e ok cum arata buzele. am fost la dermatolog, mi-a dat un tratament, aveam si sânge în urina, am fost la un urolog de urgenta si m-a trimis la hematolog, hematologul mi-a gasit un numar foarte mic de trombocite si m-a trimis la spital la urgente. Am fost internata o saptamana cu transfuzii de sange si m-am facut bine, dar a fost foarte periculos pentru sănătatea mea, as fi putut sa am sângerări oriunde. Ideea e cum din niste detalii mici, poti descoperi boli grave. Fii atent la corpul tău! 

Coloanele pentru monitorizarea sănătății ar putea fi acestea:

Data | Persoană |   Probleme / Observații 

Poți face ceva similar și pentru monitorizarea sănătății mentale si sa notezi zilele cand te-ai simtit mai rău/ mai bine și de ce. 

Tu ai un sistem de monitorizare a sănătății? Crezi că te-ar ajuta dacă ai începe unul?EN: You have to take care of your health and pay attention to the signals your body gives you. I keep a journal of all the signals, the injuries I suffer. You can make one yourself either digitally, fill in a word document or, if you prefer, print it and fill it out on paper. The advantage of digital is that you can search more quickly in the archive.

It has the benefit of:

+ see how many times you injure yourself by your own fault, like cutting yourself with a knife while preparing food, hitting your foot on the corner of the bed, etc.

+ can make you even more careful not to injure yourself. See also the article Human Accountability Algorithm. I've noticed a slight decrease in small domestic incidents since I've been keeping track of them.

+ it makes you more attentive, you keep track of internal signals, did it hurt you again in that place? is it the third day you have a fever? find out online if the symptoms are serious enough to require a medical consultation or tell your family doctor and see what he/she recommends. Do not overlook the signs of the body, you do not become hypochondriac but more caring. For example. I had black spots on my lips and some red spots on my legs, I noticed them, I told my father, who has some medical experience, but is not a doctor, he said that it might be nothing, I happened to be at the dentist, the dentist he said to go to the dermatologist because the way the lips look is not ok. I went to the dermatologist, he gave me a treatment, I also had blood in my urine, I went to an emergency urologist and he sent me to a hematologist, the hematologist found a very low number of platelets and sent me to the emergency room. I was hospitalized for a week with blood transfusions and I got better, but it was very dangerous for my health, I could have bled anywhere. The idea is how from some small details, you can discover serious diseases. Pay attention to your body!

Columns for health monitoring could be:

Date | Person | Problems / Observations

You can do something similar to monitor your mental health and write down the days when you felt worse/better and why.

Do you have a health monitoring system? Do you think it would help if you started one?

0 yorum:

Post a Comment